Nền tảng Đào tạo nghề LearnID

Giới thiệu chung

LearnID.com là nền tảng đặc thù, chuyên cung cấp các khoá học, chương trình đào tạo về nghiệp vụ dành riêng cho nhân sự ngành tài chính – ngân hàng và nhân sự ngoài ngành muốn tìm hiểu, học hỏi nghiệp vụ chuyên sâu.

LearnID.com được thiết lập phiên bản thử nghiệm đầu tiên vào năm 2021.

Client
LearnID
Date
2021
Services
Đào tạo
Website