Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính và Hành chính công (UB Academy) tổ chức thành công Chương trình đào tạo doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hạ tầng ô tô Thành Công (TCMS)

Ngày 28/5/2022, chương trình đào tạo chuyên môn cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hạ tầng ô tô Thành Công (TCMS) về lĩnh vực tài chính ngân hàng do chính chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, Tài chính và Hành chính công (UB Academy) giảng dạy đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Chương trình có sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, quản lý, trưởng bộ phận; nhân sự đã có kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp cũng như các chuyên viên tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hạ tầng ô tô Thành Công (TCMS).

Chương trình đào tạo diễn ra trong ngày với 3 phần nội dung chính, bao gồm: Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp và Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp. Tại đây, các học viên không những được tiếp cận với lý thuyết căn bản mà còn được thảo luận mở cũng như làm bài tập nghiên cứu tình huống thực tế để vận dụng trực tiếp các kiến thức đã học.

Với chủ đề “Tài chính ngân hàng, Quản trị và Phân tích Tài chính doanh nghiệp” cùng sự dẫn dắt của Ths. Lưu Thị Linh Nhâm – giảng viên giàu kinh nghiệm của UB Academy, chương trình đào tạo đã cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàng cũng như cách phân tích số liệu của kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích.

Cùng UB Academy nhìn lại những hình ảnh của buổi đào tạo: