Ông Vũ Việt Hưng – Tổng Giám đốc

Ông Vũ Việt Hưng là thành viên sáng lập U&Bank, sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn UB – UB GROUP). Ông Vũ Việt Hưng có hơn 10 năm kinh nghiệm Ngân hàng trong các lĩnh vực Tín dụng, Quản trị Rủi ro, ALM, Phát triển dự án và Kiểm toán Nội bộ. Hiện ông đang là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB – UB GROUP.