Ông Phạm Quang Thọ – Giám đốc Trung tâm Truyền thông

Ông Phạm Quang Thọ gia nhập UB GROUP từ năm 2020, hiện đang ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông Công ty Cổ phần Tập đoàn UB. Trước đó đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, bán lẻ và truyền thông với vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn FPT, Trưởng phòng Truyền thông Nội bộ – Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).