Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh

Ông Nguyễn Ngọc Chiến gia nhập UB GROUP năm 2020, ông đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo MasterMOS (công ty liên kết thuộc hệ sinh thái UB GROUP). Ông Nguyễn Ngọc Chiến có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Ông Chiến đồng thời là Chuyên gia đào tạo về xử lý và phân tích dữ liệu cho các Ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp lớn.

Ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Kinh doanh – Công ty Cổ phần Tập đoàn UB năm 2021.