Ông Nguyễn Hải Phong – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hải Phong gia nhập UB GROUP từ năm 2015, hiện ông đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB kiêm Giám đốc Trung tâm Kinh doanh.

Trước khi công tác tại UB GROUP, ông Nguyễn Hải Phong đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Khối Ngân hàng Thương mại cổ phần mảng Tín dụng. Ông Phong đồng thời là Chuyên gia đào tạo chuyên trách mảng Ngân hàng và Hành chính công.

Ông Nguyễn Hải Phong được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn UB từ năm 2020.