Ông Nguyễn Anh Tuấn – Quản lý Trang tin điện tử tổng hợp

Ông Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Ngân hàng. Ông gia nhập UB GROUP năm 2020 với chức danh Chuyên viên chính – Trung tâm Truyền thông. Hiện tại ông đang phụ trách nội dung của các trang tin điện tử tổng hợp Banker.VN và Taichinhcongnghe.VN