Nguyễn Thị Minh – Q. Trưởng phòng Kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Minh gia nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam từ năm 2020, sau 03 năm công tác tại Phòng kinh doanh Hà Nội, liên tục đạt được những thành tích xuất sắc trong kinh doanh. Đến tháng 1/2023 bà Nguyễn Thị Minh được bổ nhiệm chức danh Quyền Trưởng Phòng kinh doanh – Trung tâm Kinh doanh TP. Hồ Chí Minh