Biện Thị Thu Hiền – Phó Phòng phụ trách

Bà Biện Thị Thu Hiền gia nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn UB) từ năm 2019 với chức danh Tư vấn viên Tuyển sinh. Tháng 1/2023 bà Hiền được bổ nhiệm chức danh Phó phòng Phụ trách Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D).