Bà Nguyễn Thu Huyền – Quản lý dự án LearnID

Bà Nguyễn Thu Huyền gia nhập UB GROUP từ năm 2021 với vị trí Quyền Trưởng phòng Kinh doanh dự án ME Academy. Từ năm 2022, bà Nguyễn Thị Huyền được bổ nhiệm vị trí Quản lý dự án – Dự án LearnID.

Trước khi gia nhập UBGROUP, bà Huyền có nhiều năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng/Phụ trách kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, uy tín như: Công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam. Bà Huyền cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam lĩnh vực Tín dụng.