Bà Nguyễn Thị Chuyên – Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Chuyên gắn bó với UBGROUP từ năm 2015 với vị trí Kế toán viên. Hiện bà đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn UB.

Bà Chuyên đã được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng – Bộ Tài chính