Bà Lưu Vũ Anh Thư – Trưởng VPĐD TP. Hồ Chí Minh

Bà Lưu Vũ Anh Thư gia nhập UB GROUP từ năm 2015 và gắn bó với Văn phòng Đại diện UB GROUP tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ ngày đầu thành lập cho đến nay. Hiện bà đang giữ chức vụ Thành viên Ban điều hành – Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn UB – UB GROUP tại Thành phố Hồ Chí Minh.