Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Khối Kinh doanh

Phụ trách kinh doanh tập trung các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn UB, bao gồm:

 • Các sản phẩm đào tạo tiền tuyển dụng ngành Ngân hàng, Công chức;
 • Các sản phẩm đào tạo nghề (Ngân hàng, Dữ liệu, Tài chính, Kế toán);
 • Các sản phẩm B2B khác…

Khối hỗ trợ

 • Phụ trách hành chính, nhân sự, tuyển dụng và các chính sách liên quan nhân sự;
 • Phụ trách tài chính, kế toán và kế hoạch;
 • Phụ trách Dịch vụ tuyển dụng;
 • Phụ trách Công nghệ.

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

 • Đại diện UB GROUP tại thị trường Tp. HCM.
 • Quản lý, triển khai các chương trình, dự án thuộc địa bàn quản lý của Văn phòng đại diện.

Khối Quản lý đào tạo

Khối Quản lý đào tạo chịu trách nhiệm trong việc xây dựng sản phẩm, quản lý – vận hành các hoạt động đào tạo. Cụ thể:

 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm giáo dục;
 • Vận hành lớp lớp học;
 • Quản lý chuyên gia, giảng viên;
 • Chăm sóc khách hàng/học viên;
 • Hợp tác trong và ngoài nước lĩnh vực giáo dục.

Khối Truyền thông

Khối Truyền thông (PRM) chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành các kênh truyền thông, cung ứng dịch vụ truyền thông và Marketing, cụ thể:

 • Quản lý vận hành các trang tin tổng hợp;
 • Quản lý vận hành hệ thống MXH;
 • Quản lý vận hành sản phẩm bán lẻ thương hiệu;
 • Quản lý vận hành bộ phận Marketing
 • Quản lý vận hành các kênh App;
 • Phụ trách báo chí và quan hệ công chúng.
Cộng đồng & Giá trị cốt lõi

Cộng đồng là giá trị cốt lõi làm nên văn hóa và sức mạnh của hệ sinh thái UB

Thực ra mà nói trước khi đến với UB mình không hề mảy may gì đến việc làm ngân hàng nhưng cứ mỗi buổi đến lớp dưới sự giảng dạy nhiệt thành của các anh, những thông tin của các bạn mà tình yêu với Ngân hàng của mình cứ lớn dần lên. Đỗ được vào BIDV tất cả là do sự tận tâm của các anh chị Giảng viên, cùng sự động viên của tất cả các bạn trong lớp.

Nguyễn Thị Tâm
Học viên EB15, đỗ Ngân hàng BIDV

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?