Nỗ lực tốt hơn từng ngày, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hiệu quả & bền vững!

Dịch vụ Giáo dục

Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng tương xứng với yêu cầu của thời đại mới là một phần trách nhiệm của UBGROUP.

Read More

Dịch vụ Truyền thông

Sở hữu kênh truyền thông số đa nền tảng, từ báo chí đến mạng xã hội. Chúng tôi tự tin hỗ trợ các Ngân hàng, Doanh nghiệp và Nhãn hàng quảng bá sản phẩm dịch vụ với hiệu quả cao nhất.

Read More

Dịch vụ Tuyển dụng

Với lợi thế vượt trội về truyền thông và năng lực, kinh nghiệm đào tạo. Chúng tôi cung ứng cho thị trường nhân sự ngành Ngân hàng những ứng viên phù hợp nhất với chi phí hợp lý nhất.

Read More

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp tư nhân sáng tạo, dẫn đầu trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái các sản phẩm phụ trợ ngành Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam.

view profile

Từ năm 2011 chúng tôi tự hào

05 giải thưởng về chất lượng sản phẩm dẫn đầu
60+ chuyên gia, giảng viên, nhân viên và cộng sự đào tạo
05 CLB sinh viên trực thuộc tại các trường Đại học lớn
Hơn 100.000+ học viên, khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Tin tức nội bộ

Cảm nhận của Khách hàng

Khách hàng tổ chức tiêu biểu